Kvalitet och uppföljning

Täbys kultur- och fritidsverksamheter har arbetat mot två huvudsakliga mål under 2016.