Skolplattform - SchoolSoft (ersätter Quiculum)

I SchoolSoft kan du som elev eller vårdnadshavare ta del av information som till exempel schema, planering, dokumentation och bedömning samt anmäla frånvaro från och med 7 oktober.