Quiculum (ersätter Vklass)

Till läsåret 2018/2019 byter Täby kommun lärplattform från Vklass till Quiculum.