Avgiftskontroll

Avgiftskontrollen för förskola, familjedaghem och fritidshem i Täby görs genom att den deklarerade årsinkomsten stäms av i efterhand. Visar det sig att du har betalt för mycket får du pengar tillbaka. Har du betalt för lite får du en extra faktura.