• Klockslag 17:00

  Välkommen på öppet hus och träffa politiker och tjänstepersoner i kommunen för att diskutera och ställa frågor kring den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050.

  Nu är den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050 på utställning. Det innebär att planförslaget har reviderats dels utifrån inkomna samrådssynpunkter men även utifrån nya utredningar och omvärldsförutsättningar.

  Öppet hus

  Träffar politiker och tjänstemän i kommunen för att diskutera och ställa frågor om det reviderade planförslaget.

  Läs hela planförslaget och hur du kan lämna dina synpunkter.

  Läs mer

 1. februari
  • Klockslag 18:00

  Välkommen till en inspirationsföreläsning om konst i det offentliga rummet med fokus på Biblioteksgången.

  I Täby centrumområdet finns en stor samling offentlig konst. Täby kommuns mål är att den offentliga konsten ska vara en naturlig del i stadsplaneringen.

  Just nu pågår planeringen för en större upprustning av Biblioteksgången Täby centrum. Som en del av upprustningen har Täby kommun beslutat om tre nya konstverk.Täby kommun bjuder in till en kostnadsfri föreläsning om offentlig konst och stadsbyggande i Täby med fokus på Biblioteksgången.

  Vad kommer att ske med Biblioteksgången? Hur kommer den offentliga konsten att ta plats? Hur ser processen ut?

  Inspirationsföreläsningen kommer handla om:

  • Offentlig konst i Täby kommun
  • Upprustningen av Biblioteksgången
  • Konstprogrammet för Biblioteksgången
  • Arkitektur och landskapsarkitektur i Täby
  • Den offentliga konstens roll i samhället. På vilka sätt kan konst ta sig i uttryck i det offentliga rummet?

   

  Medverkande:

  Martin Edfelt, stadsarkitekt, Täby kommun
  Anna Feltelius, parkchef, Täby kommun
  Henri Dehaim, landskapsarkitekt, Täby kommun
  Sanna Malmström, kultursekreterare, Täby kommun
  Eva Arnqvist, konstkonsult Konstnärscentrum Öst

  Välkommen!

  Läs mer