• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. februari
  • Klockslag 17:00

  Välkommen på öppet hus och träffa politiker och tjänstepersoner i kommunen för att diskutera och ställa frågor kring den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050.

  Nu är den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050 på utställning. Det innebär att planförslaget har reviderats dels utifrån inkomna samrådssynpunkter men även utifrån nya utredningar och omvärldsförutsättningar.

  Öppet hus

  Träffar politiker och tjänstemän i kommunen för att diskutera och ställa frågor om det reviderade planförslaget.

  Läs hela planförslaget och hur du kan lämna dina synpunkter.

  Läs mer