• Klockslag 17:30

    Vi behöver fler familjehem till barn och ungdomar i Täby!

    Välkommen till kommunhusets entréplan så berättar en familjehemssekreterare mer om uppdraget.

    Att vara familjehem är att vara som förälder och syskon till någon annans barn under längre eller kortare tid. Alla familjekonstellationer är välkomna. Familjen får stöd, handledning, behandlingsinsatser och ersättning.

    Det är öppet hus under en timme, kl. 17.30-18.30. Det finns även tillfälle att komma torsdagen den 24 maj klockan 17.30–18.30 i kommunhuset.

    Läs mer