1. Ofrivillig skolfrånvaro

    • Klockslag 18:00

    Vi kallar dem ibland slarvigt för hemmasittare. Uttrycket kan tolkas som att dessa elever inte vill ha med skolan att göra men de flesta av dem skulle vilja gå i skolan.

    Föreläsningen tar upp fakta, aktuella teorier samt beprövade strategier för att arbeta med ofrivillig skolfrånvaro. Föreläsare är Eric Donell, sjuksköterska på BUP och vice ordförande för Riksförbundet Attention.

    Måndag 1 april kl. 18-20 på Tibble teater. Mingel och information från kommuner och föreningar från klockan 17.

    Läs mer