1. Anhörigkafé

  • Klockslag 10:00

  Ger du stöd och hjälp till en närstående som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig själv?

  Kom och koppla av med en kopp kaffe tillsammans med andra anhöriga. Byt erfarenheter, tips och råd. Träffa kommunens anhörigkonsulent för information och vägledning till stöd som kan underlätta din vardag.

  Välkommen varannan onsdag klockan 10-11.30 och du behöver inte anmäla dig innan. Kommunen bjuder på fika. Vårens teman är: 

  17 januari: Information om vårens teman, föredrag med mera

  31 januari: Från partner till anhörigvårdare – förändrade roller och omställning

  14 februari: Christina Manfredh, diakon i Täby församling finns på plats

  28 februari: Förhållningssätt och bemötande till beteendeförändringar som till exempel aggressivitet, oro, upprepning, förvirring

  13 mars: Sofia Larsson Lindqvist, bibliotekarie, ger boktips om att vara anhörig, demens med mera

  27 mars: Vilket stöd finns från kommunen? Om hemtjänst, avlösning, dagverksamhet, boende

  10 april: Om fullmakter, ekonomi med mera

  24 april: I nöd och lust – när livet inte blev som man tänkt sig

  8 maj: Strategier för att orka – fokus den egna hälsan och återhämtning

  22 maj: Önskegäst

  5 juni: Strategier, tips och råd inför sommaren

  19 juni: Sommartårta

   

  Vi ses på Seniorcenter, stora konferensrummet, Lyktgränd 2 och 4, Täby.

  Har du frågor, kontakta anhörigkonsulent Anna-Maria Boström, 08-5555 96 25.

  Varmt välkommen!

  Läs mer

 1. mars
  • Klockslag 18:00

  Det långvariga föräldraskapet – att vara förälder till en ung vuxen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som varken arbetar eller studerar. Elin Pietras från Riksförbundet Attention berättar om resultat av projektet Vägen vidare.

  Många barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, npf, har en problematisk skolgång med utmattning, ofullständiga betyg och sargad självkänsla som resultat. Det kan göra att klivet in i vuxenlivet blir svårt och föräldraskapet ställs inför nya utmaningar.

  Vad finns det för vägar vidare för en ung vuxen med npf som varken arbetar eller studerar? Och hur stöttar man en ung vuxen som har svårt att komma vidare i livet? Det är lätt att fastna i oro kring sin ungdom. Hur ska man som förälder orka?

  Tid: Måndag 11 mars kl. 18–20
  Plats: Täby kommunhus, Esplanaden 3
  Anmälan: OBS FULLBOKAT!

  Denna föreläsning riktar sig endast till föräldrar/vårdnadshavare.
  För mer information och frågor: annamaria.bostrom@taby.se

  Om projektet Vägen vidare

  Vägen vidare är ett treårigt projekt som drivs av Riksförbundet Attention och finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet pågår 2022–2025. Projektets syfte är att samla och lyfta ungas erfarenheter av att varken arbeta eller studera och som har NPF. Om projektet på Attentions webbplats.

  Läs mer

  • Klockslag 10:00

  Du får träffa andra personer i liknande situationer för samtal, erfarenhetsutbyte och stöd. Gruppen träffas fyra gånger under våren och är för dig som inte tidigare deltagit i en samtalsgrupp för anhöriga.

  När: Tisdagar 12 mars, 26 mars, 16 april, 4 juni 2024
  Tid: 10.00-12.00
  Var: Täby kommunhus, Esplanaden 3

  Max åtta deltagare. Kostnadsfritt.
  Anmälan görs till Anna-Maria Boström 08-555 596 25

  Om innehållet

  Samtalsgruppen är till för dig som önskar ett mer fördjupat samtal om vad det innebär att ha en partner med demenssjukdom. 

  Ulla Assarsson som leder samtalsgruppen är själv anhörig. Hennes man fick sin diagnos Alzheimers sjukdom 2007, vid 62 års ålder och han bor på ett boende sedan 2013.

  Förhoppningen är att du som deltar kommer att känna igen dig, få bekräftelser och tillfälle att sätta egna ord på det som är dina tankar, känslor och upplevelser.

  Ulla Assarsson

  Läs mer

  • Klockslag 14:00

  Fredrik Tillquist, dataskyddssamordnare på Täby kommun, berättar om digital sårbarhet och hur du kan skydda dig mot bedrägerier. 

  Välkommen till SEniorcenter på Lyktgränd 2 och 4. Du kan ta del av Seniorcenters program på taby.se/seniorcenter

   

  Läs mer

  • Klockslag 17:30

  Vilka aktörer finns det? Vad ansvarar de för? Vem gör vad? Hur går en utredning till? Välkommen på informationsträff för dig som är ung vuxen/vuxen eller förälder till en ung vuxen med funktionsnedsättning! 

  När: Måndag 25 mars 17:30-19:30
  Var: Täby kommunhus, Esplanaden 3
  Hur: Anmäl dig senast 15 mars till stephanie.mankio@taby.se

  Vi kommer att prata om:

  • Sysselsättning och daglig verksamhet
  • Stöd för att kunna studera eller börja arbeta
  • Boendestöd
  • Bostad med särskild service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL
  • Kommunalt bostadstillägg (KBF)
  • Hur kontakten med en biståndshandläggare och utredningsprocessen ser ut
  • Hur det funkar på Habiliteringen och Försäkringskassan

  Representanter från intresseorganisationerna FUB, Autism Stockholm, Attention och Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet (DHR) är inbjudna.

  Välkommen!

  Läs mer