1. Anhörigkafé - drop in

  • Klockslag 10:00

  Ger du stöd och hjälp till en närstående som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig själv?

  Kom och koppla av med kopp kaffe tillsammans med andra anhöriga. Byt erfarenheter, tips och råd. Träffa kommunens anhörigkonsulent för information och vägledning till stöd som kan underlätta din vardag.

  Välkommen på drop-in klockan 10-11.30 och du behöver inte anmäla dig innan. Kommunen bjuder på fika.

  Torsdag 12 oktober
  Torsdag 26 oktober
  Torsdag 9 november
  Torsdag 23 november
  Torsdag 7 december

  Vi ses på Seniorcenter, stora konferensrummet, Lyktgränd 2 och 4, Täby.

  Har du frågor, kontakta anhörigkonsulent Anna-Maria Boström, 08-5555 96 25.

  Varmt välkommen!

  Läs mer

 1. oktober
  • Klockslag 17:30

  Vilka aktörer finns det? Vad ansvarar de för? Vem gör vad? Vad kan jag göra som förälder? Hur går en utredning till? Välkommen på informationsträff för föräldrar till barn och unga 0–18 år i Täby med funktionsnedsättning!

  När: Torsdag 26 oktober 17:30-19:30

  Var: Täby kommunhus, Esplanaden 3

  Hur: Anmäl dig senast 20 oktober till Stephanie Mankio Begränsat antal platser

  Innehåll:

  • Vilka insatser finns enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Hur kontakten med en biståndshandläggare och utredningsprocessen ser ut
  • Hur funkar en SIP, Samordnad Individuell Plan
  • Information om vägledande/rådgivande funktion
  • Hur vi arbetar med barnperspektivet
  • Hur det funkar på Habiliteringen och Försäkringskassan

  Representanter från intresseorganisationerna FUB, Autism Stockholm, Attention och DHR är inbjudna.

  Välkommen!

  Avdelning funktionsnedsättning, Täby kommun

  Läs mer

  • Klockslag 13:00

  Mark Ennis erbjuder en inblick i en livslång utmaning och den livskris som till slut landade i diagnosen ADHD vid 54 års ålder. Ett framgångsrikt yrkesliv med chefsuppdrag runt om i världen bromsades 2015 med en utmattningsdepression och en ADHD-diagnos.

  Datum: tisdag 31 oktober
  Tid: klockan 13.00–14.30
  Plats: Täby kommunhus, Esplanaden 3
  Anmälan: Anmälan till Anna-Maria Boström, anhörigkonsulent, telefon 08-555 596 25.
  Kostnadsfritt med begränsat antal platser.

  Utmattningssyndrom, ADHD och ofrivillig anhörigstöd

  Under sin föreläsning berättar Mark om känslorna, förvirringen och isoleringen han upplevde under sin depressiva mörkaste period. Men också om vändpunkten, självinsikten och hur han nu samarbetar med Attention och Hjärnkoll för att dela sina erfarenheter.

  Mark berättar om uppväxten i en alkoholistfamilj där han som äldst av fem syskon redan som barn tog hand om hemmet och hur hans roll som ofrivilligt anhörigstöd följde med honom in i vuxenlivet och arbetslivet. I detta var kanske ADHD-diagnosen en räddning tillsammans med de egna resurserna, vilket ger en intressant reflektion i både det positiva och negativa med ADHD. 

  Hans essä ”Svarta hunden och jag” som publicerades i antologin ”Att åldras med ADHD och Autism” 2022 utgör grunden i hans föreläsningar.

  Läs mer