1. Om beredskapen i Täby – Beredskapsveckan 2023

  • Klockslag 18:00

  Välkommen till informationsträff! Täby-Österåker civilförsvarsförening och Lottakåren berättar om hur det lokala civilförsvaret fungerar. Länsstyrelsen i Stockholm och andra aktörer finns på plats. Du får också veta lite om hur samhällets övergripande krisberedskap är uppbyggt. Vill du engagera dig så får du veta hur du kan gå tillväga. Frivilliga resursgruppen är en samling av frivilliga från bland andra dessa föreningar som kommunen kan ta hjälp av vid en kris. 

  Tid: Tisdag 26 september klockan 18–20
  Plats: Täby kommunhus
  Anmälan: taby-osteraker@civil2.se eller ring 08-555 590 00

  Mer om frivilliga resursgrupper

  Frivilliga resursgruppen i Täby och Täby kommuns kommunvakter kommer även vara utställare på Seniordagen den 29 september.
  Lördag den 30 september klockan 11-16 kommer Frivilliga resursgruppen att vara i Täby Centrum utanför mataffärerna.

  Om Beredskapsveckan

  Informationsträffen är en del av det nationella årliga initiativet Beredskapsveckan som arrangeras av Myndigheten för Skydd och Beredskap, MSB.

  Läs mer

 1. september
  • Klockslag 12:00

  Tänk om… strömmen är borta, hela Stockholmsregionen är i mörker och telenätet ligger nere. Vet du hur du ska agera i en krissituation, när el eller vatten försvinner i flera dagar?

  Välkommen till informationsträff! Här får du veta allt om hur du förbereder dig inför en samhällskris. Din och andra invånares förberedelse är avgörande för hur samhället kommer att fungera vid ett krisläge. Föreläsarna kommer från Försvarsutbildarna, en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret.

  Tid: Onsdag 27 september klockan 12–15
  Plats: Täby kommunhus
  Anmälan: Via Försvarsutbildarna eller ring 08-555 590 00

  Om Beredskapsveckan

  Informationsträffen är en del av det nationella årliga initiativet Beredskapsveckan som arrangeras av Myndigheten för Skydd och Beredskap, MSB.

  Läs mer