1. Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben. Sändningarna sparas på webbplatsen så du kan titta och lyssna i efterhand.

  1 Justering av protokoll - Torsdagen den 3 september kl 16:00 i rum 0360 (C+SD)
  2 Fastställande av dagordning
  3 Besvarande av interpellation från Eva Lindau (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande: Minskat matsvinn
  4 Besvarande av interpellation från Stefan Andersson (S) till barn- och grundskolenämndens ordförande: Förbättringar i den psykosociala studiemiljön i grundskolan
  5 Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till barn- och grundskolenämndens ordförande: Skolor och förskolors storlek
  6 Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande: Språkkraven inom äldreomsorgen
  7 Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande: Avvisning av tiggare som bryter mot ordningsstadgan
  8 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande: Makerspace

  9 Besvarande av interpellation från Stefan Andersson (S) till gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande: Arbetet att motverka utanförskap
  10 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande: Nytt kommunalt gymnasium
  11 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande: Förbättringar i den psykosociala studiemiljön i gymnasieskolan
  12 Svar på motion (bordlagd 2020-06-15): Redovisa kostnaderna för mottagande av migranter
  13 Svar på motion (bordlagd 2020-06-15): Bättre vägar till E4 norrut
  14 Svar på motion (bordlagd 2020-06-15): Inför språkkrav i svenska samt utbildning i svensk kultur och svenska värderingar för anställning inom äldreomsorgen
  15 Svar på motion (bordlagd 2020-06-15): Ansök om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
  16 Svar på motion (bordlagd 2020-06-15): Täbyparken,Täby park
  17 Svar på motion (bordlagd 2020-06-15): Infartsparkering för Täbybor vid Arlanda
  18 Svar på motion (bordlagd 2020-06-15): Infartsparkering för Täbybor vid Danderyds sjukhus
  19 Svar på motion (bordlagd 2020-06-15): Barnbokslut

  Läs mer

 1. oktober
 2. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 3. november
  • Klockslag 18:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

  • Klockslag 13:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 4. december
 5. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

   

                 

  Läs mer