1. Du är välkommen att besöka fullmäktiges sammanträden som är öppna för alla.

  Dagordning

  1. Justering - Omedelbar justering av ärende 18: Direkt efter sammanträdet.
  2. Justering av övriga ärenden: Fredag den 27 april klockan 15:00 i rum 0358 (KD+S).
  3. Fastsällande av dagordning
  4. Frågor
  5. Avsägelser och fyllnadsval
  6. Godkännande av exploateringsavtal inför utbyggnaden av detaljplan för Viggbyholm 74,2
  7. Antaggande av detaljplan för Viggbyholm 74,2
  8. Årsredovisning för Täby kommun
  9. Ombudgeteringar avseende drift och investeringsbudget i bokslut 2017 för Täby kommun
  10. Årsstämma 2018 i Täby Holding AB - uppdrag till ombud
  11. Val av styrelse inkl ordf, 1:e vide ordf, 2:e vice ordf samt revisiorer och revisionsersättare i THAB intill slutet av årsstämma 2019
  12. Årsstämma 2018 i Täby Fastighets AB - uppdrag till ombud
  13. Val av styrelse inkl ordf, 1:e vice ordf, 2:e vice ordf samt revisorer och revisionsersättare i TFAB intill slutet av årsstämma 2019
  14. Årsstämma 2018 i Täby Miljövärme AB - uppdrag till ombud
  15. Val av styrelse inkl ordf, 1:e vice ordf, 2:e vice ordf samt revisorer och revisionsersättare i TMAB intill slutet av årsstämma 2019
  16. Årsstämma 2018 i AB Vårljus - uppdrag till ombud
  17. Årsredovisning för Storstockholms brandförsvar (SSBF)
  18. Åtgärder för bättre framkomlighet i trafiken
  19. Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Täby kyrkby till kommungräns mot Vallentuna, del av Roslags-Näsby 2,1 - medgivande till upphävande av del av antagandebeslut

  Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 23 april

  Läs mer

 1. maj
 2. Du är välkommen att besöka fullmäktiges sammanträden som är öppna för alla.

  Läs mer

 3. juni
 4. Du är välkommen att besöka fullmäktiges sammanträden som är öppna för alla.

  Läs mer

 5. oktober
 6. Du är välkommen att besöka fullmäktiges sammanträden som är öppna för alla.

  Läs mer

 7. november
 8. Du är välkommen att besöka fullmäktiges sammanträden som är öppna för alla.

  Läs mer

 9. Du är välkommen att besöka fullmäktiges sammanträden som är öppna för alla.

  Läs mer

 10. december
 11. Du är välkommen att besöka fullmäktiges sammanträden som är öppna för alla.

  Läs mer