1. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 1. mars
 2. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Dagordning

  1 Justering av protokoll - Måndag den 15 mars klockan 16.00 i TKH0371a (L + MP)

  2 Fastställande av dagordning

  3 Besvarande av interpellation från Annica Gryhed (-) till kommunstyrelsens ordförande: Kommunens jämställdhetsarbete

  4 Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till socialnämndens ordförande: Angående en fjärde fältsekreterare

  5 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till kommunstyrelsens ordförande: Täbys självbestämmande och Agenda 2030

  6 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till stadsbyggnadsnämndens ordförande: Ökad framkomlighet. Var?

  7 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till socialnämndens ordförande: Angående beviljade uppgifter för hemtjänstpersonal

  8 Frågor

  9 Avsägelser och fyllnadsval

  10 Nytt genomförandebeslut för ombyggnad av Näsbydalsskolan

  11 Nytt marköverlåtelseavtal avseende anbudsområde 2E (fastigheten Rödklövern 3) i Roslags-Näsby

  12 Tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal med Ronäs Projekt AB

  13 Täby kommuns finansiella förutsättningar till 2020-2040

  14 Revidering av taxor för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor samt tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

  15 Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg

  16 Svar på motion: Upphäv hållbarhetsmål och redovisa kostnader för certifieringar

  17 Inlämnande av motioner

  18 Inlämnande av interpellationer

   

  Välkommen!

  Rolf E Ericsson (M)
  Ordförande

  Sofia Modin
  Kommunsekreterare

   

  Läs mer

 3. april
  • Klockslag 00:01

  Läs mer

 4. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

  • Klockslag 00:01

  Läs mer

 5. maj
 6. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

  • Klockslag 11:00

  Nytt datum meddelas. Håll utkik på denna sida!

   

  Under Runrikets dag - vikingahelg förvandlas området runt Jarlabankes bro till en vikingatida marknadsplats med bland annat historiska lekar och hantverk enligt gamla metoder. Servering finns.

  Foto: Jerry Malmberg

   

  Läs mer

 7. juni
  • Klockslag 00:01

  Läs mer

 8. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 9. augusti
 10. november
  • Klockslag 01:00

  Läs mer

 11. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 12. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 13. december
 14. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

  • Klockslag 00:01

  Höstterminens sista dag: 21 december 2021. Första skoldag efter lovet: 11 januari 2022.

  Läs mer

 15. februari
  • Klockslag 00:01

  Läs mer