1. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 1. oktober
 2. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Dag och tid

  Måndagen den 3 oktober 2022 klockan 18:00

  Plats

  Fullmäktigesalen

  Beslutande

  Kommunfullmäktiges ledamöter

   

  Övriga deltagare

  Kommunfullmäktiges ersättare

   

  Dagordning

  Nr Ärende

  1. Justering av protokoll – Torsdag den 13 oktober 2022 klockan 16.00 i rum 0352 (C+SD)
  2. Fastställande av dagordning
  3. Frågor
  4. Avsägelser och fyllnadsval
  5. Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen
  6. Delårsrapport 2022 för Täby kommun
  7. Förlängning av ramavtal avseende planläggning och exploatering av fastigheterna Trädgårdsmästaren 1 med flera i Ella gård
  8. Genomförandebeslut gällande renovering av fasad och byte av fönster inom fastigheten Rektorn 2, Bergtorpsskolan - SEKRETESS
  9. Genomförandebeslut för fortsatt utveckling inom område 1 och 2, Täby park
  10. Inriktningsbeslut för fortsatt utveckling inom område 4, Täby park
  11. Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun
  12. Redovisning av obesvarade motioner per den 1 september 2022
  13. Biblioteksstrategi för folkbiblioteken i Täby kommun 2018-2022 - beslut om förlängning av giltighetstid
  14. Svar på motion: Inför jämställdhetsbokslut i Täby kommun (bordlagd 2022-06-13)
  15. Svar på motion: Tillse att alla äldreboenden är försedda med klimatanläggningar/komfortkyla
  16. Svar på motion: Utred möjligheten att förse varje äldreboende med syrgasutrustning
  17. Svar på motion: Skärp språkkraven inom äldreomsorgen
  18. Inlämnande av motioner
  19. Inlämnande av interpellationer

  Läs mer

 3. november
 4. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 5. december
 6. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer