1. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Se handlingarna för kommunfullmäktiges sammanträde

  Dagordning

  Nr

  Ärende

  Dnr

  1

  Justering av protokoll tisdag den 18 juni kl 17.00 i rum 0342 (KD + S)

   

  2

  Fastställande av dagordning

   

  3

  Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till stadsbyggnadsnämndens ordförande: Beaktar namn- och skönhetsrådet att arkitektens illustration av byggprojekt i verkligheten kommer att se helt annorlunda ut? (Bordlagd 2024-05-13)

  KS 2024/47-00

  4

  Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till stadsbyggnadsnämndens ordförande: Fullgör namn- och skönhetsrådet sin uppgift att se till att det byggs vackert i Täby? (Bordlagd 2024-05-13)

  KS 2024/47-00

  5

  Besvarande av interpellation från Elisabeth Johansson (S) till kommunstyrelsens ordförande: Mätbara mål i syfte att minska de territoriella koldioxidutsläppen i Täby

  KS 2024/47-00

  6

  Besvarande av interpellation från Elisabeth Johansson (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande: Om invasiva arter och biologisk mångfald

  KS 2024/47-00

  7

  Besvarande av interpellation från Eva Pethrus (MP) till kommunstyrelsens ordförande: Hur ser planen ut för att installera solenergi på kommunens och kommersiella lokaler både befintliga och kommande byggnationer? KS 2024/47-00

  8

  Frågor KS 2024/80-01

  9

  Avsägelser och fyllnadsval KS 2023/298-01

  10

  Marköverlåtelseavtal med Vinorr AB för del av fastigheten Rönninge 3:5 i Arninge KS 2021/120-25

  11

  Detaljplan för del av fastigheten Rönninge 3:5, Arninge - Beslut om antagande

  KS 2024/134-20

  12

  Genomförandebeslut för del av fastigheten Rönninge 3:5, Arninge-Ullna KS 2024/112-25

  13

  Exploateringsavtal med Östra Kullön Mark 2 AB för genomförande av detaljplan för Sågtorp 2 m.fl., Roslags-Näsby KS 2024/130-25

  14

  Detaljplan för Sågtorp 2 m.fl. Näsbylundsvägen 17, Roslags-Näsby - Beslut om antagande KS 2024/135-20

  15

  Markavtal mellan Täby kommun och Obenetwork AB KS 2024/119-25

  16

  Tilläggsavtal 2 till Överenskommelse avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Roslagsbanan till city KS 2024/122-31

  17

  Ramavtal med fastighetsägare till Arninge 5:1 avseende planläggning för veteran- och anhörigcenter, Arninge-Ullna KS 2024/111-20

  18

  Planeringsstrategi Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet - Beslut om antagande KS 2024/76-20

  19

  Riktlinje för benämning av styrdokument KS 2024/97-02

  20

  Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 31 mars 2024 KS 2024/25-79

  21

  Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2025 KS 2024/129-01

  22

  Svar på motion: Redovisa kostnader och intäkter för installation av solceller (Bordlagd 2024-05-13) KS 2023/302-09

  23

  Svar på motion: Angående kulturinslag vid kommunfullmäktiges sammanträden KS 2023/278-09

  24

  Inlämnande av motioner  

  25

  Inlämnande av interpellationer KS 2024/47-00

  Läs mer

 1. juni
  • Klockslag 10:00

  Ger du stöd och hjälp till en närstående som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig själv?

  Kom och koppla av med en kopp kaffe tillsammans med andra anhöriga. Byt erfarenheter, tips och råd. Träffa kommunens anhörigkonsulent för information och vägledning till stöd som kan underlätta din vardag.

  Välkommen varannan onsdag klockan 10-11.30 och du behöver inte anmäla dig innan. Kommunen bjuder på fika. Vårens teman är: 

  17 januari: Information om vårens teman, föredrag med mera

  31 januari: Från partner till anhörigvårdare – förändrade roller och omställning

  14 februari: Christina Manfredh, diakon i Täby församling finns på plats

  28 februari: Förhållningssätt och bemötande till beteendeförändringar som till exempel aggressivitet, oro, upprepning, förvirring

  13 mars: Sofia Larsson Lindqvist, bibliotekarie, ger boktips om att vara anhörig, demens med mera

  27 mars: Vilket stöd finns från kommunen? Om hemtjänst, avlösning, dagverksamhet, boende

  10 april: Om fullmakter, ekonomi med mera

  24 april: I nöd och lust – när livet inte blev som man tänkt sig

  8 maj: Strategier för att orka – fokus den egna hälsan och återhämtning

  22 maj: Önskegäst

  5 juni: Strategier, tips och råd inför sommaren

  19 juni: Sommartårta

   

  Vi ses på Seniorcenter, stora konferensrummet, Lyktgränd 2 och 4, Täby.

  Har du frågor, kontakta anhörigkonsulent Anna-Maria Boström, 08-5555 96 25.

  Varmt välkommen!

  Läs mer

  • Klockslag 10:00

  Midsommar på Rönninge by

  10.00 Vi binder kransar till midsommarstången – ta med dig egenplockade blommor!

  12.30 Musikunderhållning av Täby Spelmansgille

  14.00 Vi reser midsommarstången och dansen börjar under ledning av Täby Folkdansgille.

  Mikael Jensen, kommunfullmäktiges ordförande, hälsar alla välkomna.

   14.45 Dansuppvisning av Täby Folkdansgille

  15.30 Dans på logen till musik av Kvarnstenarna. Vi börjar med några lätta danser där alla kan vara med

  15.30 Kämpalekar för barnen med priser, under ledning av Täby Folkdansgille

  16.30 Avslutning

  Under dagen finns också kaffeservering, ponnyridning och gårdens egna aktiviteter. Hembygdsmuseet och Slöjdstugan är öppna. Hämtning och lämning med traktor och vagn vid Skavlötens parkering. Parkeringen är öppen från kl 09.00.

  Läs mer

 2. juli
  • Klockslag 00:00

  Den 1 juli är kursstart för komvux. Sista ansökningsdag är den 5 maj för gymnasiala kurser och den 9 juni för grundläggande kurser.

  Läs mer

 3. augusti
  • Klockslag 00:00

  Den 5 augusti är det kursstart för komvux. Sista ansökningsdag är den 9 juni för gymnasiala kurser och den 14 juli för grundläggande kurser.

  Läs mer

 4. september
  • Klockslag 10:00

  Välkommen till Fritidsmässan den 28 september! Då kan du som har en fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning informera dig om vilket fritidsutbud som finns i Täby, Järfälla, Danderyd, Sollentuna, Upplands-Bro och Österåker.

  Bildkollage

  Upptäck och prova på fritidsaktiviteter, träffa olika föreningar och yrkesverksamma som jobbar för och med personer med en funktionsnedsättning. Temat är hälsa!

  Kom med kompisar, ledsagare, assistenter, familjen eller själv. Alla aktiviteter är gratis!

  Inget inträde eller åldersgräns.

  Mässa

  Tid: klockan 10.00−15.00

  Plats: Tibble sportcentrum (adress: Attundavägen 5 i Täby) och Täby kommunhus (adress: Esplanaden 3 i Täby)

  Hitta till Tibble sportcentrum, google.se

  Hitta till Täby kommunhus, google.se

  Disco

  Tid: klockan 18.30−21.00

  Plats: Foajén i Täby kommunhus. Adress: Esplanaden 3

  Hitta till Täby kommunhus, google.se

  Gratis inträde.

  Ingen åldersgräns.

  Hela programmet publiceras i början av september 2024.

  Läs mer