• Klockslag 18:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 1. december
 2. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Dagordning

  1. Justering av protokoll – fredagen den 20 december kl 15.00 i rum 0358     (KD + S)
  2. Fastställande av dagordning
  3. Besvarande av interpellation från Eva Pethrus (MP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande: Klimatanpassning och ny IPCC-rappport
  4. Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till socialnämndens ordförande: Varför har inte Täby kommun en äldreplan?
  5. Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till socialnämndens ordförande: Varför tillförsäkras inte den äldre en omsorg i ett särskilt boende inom Täby kommun genom en ökad andel kommunalt ägda   boenden?
  6. Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till socialnämndens ordförande: HBTQ-certifiering av socialtjänstens alla verksamheter
  7. Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till socialnämndens ordförande: Hur ser definitionen av ett trygghetsboende ut för Täby?
  8. Frågor
  9. Avsägelser och fyllnadsval
  10. Val av barn- och grundskolenämnd år 2020
  11. Val av gymnasie- och näringslivsnämnd år 2020
  12. Val av kultur- och fritidsnämnd år 2020
  13. Kemikalieplan för Täby kommun
  14. Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 30 september
  15. Detaljplan för del av fastigheter inom Ensta (utmed spårområdet)
  16. Justering av Täby kommuns nyckelkodsindelning
  17. Förslag till avfallsföreskrifter
  18. Exploateringsavtal avseende planläggning och exploatering av fastigheterna Strömmingen 1-7 m.fl. i Ella gård
  19. Detaljplan för fastigheterna Strömmingen 1-7 m.fl. i Ella gård - beslut om antagande
  20. Marköverlåtelseavtal mellan Täby kommun och Byggnadsfirman Viktor Hanson AB inom detaljplanen Hästen 2 m.fl. i Täby park
  21. Motion: Högre krav på mat till skolor och omsorg (bordlagd 2019-11-25)
  22. Motion: Förbjud all politisk påverkan utanför vallokaler (bordlagd 2019-11-25)
  23. Motion: Angående byggande av additionslägenheter (bordlagd 2019-11-25)
  24. Motion: Bygg den nya simhallen klimatneutralt och hållbart (bordlagd 2019-11-25)
  25. Motion: Att förebygga psykisk ohälsa och depression hos äldre
  26. Motion: Strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Täby
  27. Motion: Att säkerställa rätt vård i tid till våra 65+ i hemmet
  28. Inlämnande av motioner
  29. Inlämnande av interpellationer  

  Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde

   

  Läs mer

 3. februari
  • Klockslag 18:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 4. april
  • Klockslag 18:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 5. maj
  • Klockslag 18:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 6. juni
  • Klockslag 18:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 7. oktober
  • Klockslag 18:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 8. november
  • Klockslag 18:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

  • Klockslag 13:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer