1. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 1. juni
 2. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Dag och tid

  Måndagen den 12 juni 2023 klockan 18:00

  Plats

  Fullmäktigesalen, Täby kommunhus

  Beslutande

  Kommunfullmäktiges ledamöter

  Övriga deltagare

  Kommunfullmäktiges ersättare

  Dagordning

  Nr

  Ärende

  Dnr

  1

  Justering av protokoll – Tisdagen den 20 juni 2023 kl. 08.30 i rum 0343 (KD + S)

   

  2

  Fastställande av dagordning

   

  3

  Besvarande av interpellation från Diahann Joseph (S) till socialnämndens ordförande: angående kvalitetspeng

   

  4

  Besvarande av interpellation från Barbro Lindberg (S) till socialnämndens ordförande: angående att införliva KPR som remissinstans

   

  5

  Besvarande av interpellation från Eva Pethrus (MP) till kommunstyrelsens ordförande: angående syn- och hörselinstruktör

   

  6

  Frågor

   

  7

  Avsägelser och fyllnadsval

  KS 2022/326-01

  8

  Val av nämndemän till Attunda tingsrätt för perioden 2024 – 2027

  KS 2023/107-01

  9

  Tilläggsäskande till revisorernas budget 2023

  KS 2023/119-04

  10

  Rättelse av Taxa för bygglov, planering, kart- och mättjänster

  KS 2023/69-29

  11

  Inriktningsbeslut för renovering, ombyggnad och tillbyggnad av Skolhagenskolan inom fastigheten Täby kyrkby 26:1, Skolhagsvägen 1, Täby kyrkby

  KS 2023/86-28

  12

  Genomförandebeslut för renovering av Skarpängsskolans idrottshallar, inom fastigheten Humlan 1, Ljungmyrsvägen 20-24, Skarpäng

  KS 2023/96-27

  13

  Tilläggsavtal avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Roslagsbanan till city

  KS 2023/131-31

  14

  Årsbokslut 2022 för Samordningsförbundet Roslagen

  KS 2023/110-04

  15

  Naturreservat Skålhamra kvighage – Beslut om naturreservatsbildning

  KS 2023/94-40

  16

  Täby kommuns program för uppföljning och insyn av kommunalt och privat driven verksamhet

  KS 2023/104-09

  17

  Biblioteksplan för folkbiblioteken i Täby kommun för åren 2023-2027

  KS 2023/132-53

  18

  Riktlinje för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

  KS 2023/133-04

  19

  Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 31 mars 2023

  KS 2023/15-79

  20

  Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2024

  KS 2023/144-01

  21

  Svar på motion: Hållbar bostadspolitik i Täby

  KS 2020/7-02

  22

  Svar på motion: Solceller på kommunens byggnader

  KS 2022/122-21

  23

  Svar på motion: Solceller - Täby behöver bli självförsörjande gällande el

  KS 2022/261-09

  24

  Svar på motion: Laddplan för el-(hybrid)bilar i Täby

  KS 2022/123-39

  25

  Inlämnande av motioner

   

  26

  Inlämnande av interpellationer

   

  Välkommen!

  Läs mer