1. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Dagordning

  1 Justering av protokoll - Torsdag den 15 april klockan 16.00 i TKH0352 (KD + S)
  2 Fastställande av dagordning
  3 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till barn- och grundskolenämndens ordförande: Likvärdig skola
  4 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till kommunstyrelsens ordförande: Ett enormt slöseri planeras i EU vilket drabbar Täbys invånare
  5 Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till kommunstyrelsens ordförande: Strategi för utveckling av cirkulär ekonomi i Täby
  6 Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till socialnämndens ordförande: Kommunens behov av läkare till SÄBO
  7 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till socialnämndens ordförande: Införande av kontaktpolitiker
  8 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till socialnämndens ordförande: Införande av fast omsorgskontakt
  9 Frågor
  10 Avsägelser och fyllnadsval
  11 Genomförandebeslut ny tennishall inom del av fastigheten Viggbyholm 74:36
  12 Förvärv av del av fastigheten Viggbyholm 74:36
  13 Årsredovisning 2020 för Täby kommun
  14 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut år 2020 för Täby kommun
  15 Anmälan av planeringsunderlag 2022
  16 Marköverlåtelseavtal avseende anbudsområde 2A (fastigheten Rödklövern 2) i Roslags-Näsby
  17 Genomförandeavtal med Skanova Roslags-Näsby
  18 Genomförandeavtal med Ellevio avseende förläggning av ledningar inom projektet Roslags-Näsby
  19 Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen
  20 Delegation till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats
  21 Balanslista över obehandlade motioner per den 18 mars 2021
  22 Svar på motion: Stöd till anhörigvårdare
  23 Svar på motion: Bredda E18
  24 Svar på motion: Sänkning av pensionärsavgifter på gym och bad
  25 Inlämnande av motioner
  26 Inlämnande av interpellationer

  Välkommen!

  Rolf E Ericsson (M)
  Ordförande

  Sofia Modin
  kommunsekreterare

  Läs mer

 1. april
  • Klockslag 18:00

  HBTQ-klubben presenterar journalisten och författaren Mian Lodalen som berättar om sin bok Lisa och Lilly – en sann kärlekshistoria.

  I denna kärleksroman, baserad på verkliga personer och omfattande research, ger Mian Lodalen upprättelse åt de två unga arbetarkvinnornas magnetiska och förbjudna förälskelse.

  På grund av coronarestriktionerna äger evenemanget rum via Teams.
  Länken hittar du via denna länk en tid innan. 

  Läs mer

  • Klockslag 18:30

  Den 20 april sänder vi en föreläsning, Vi måste prata – om cannabis, via Youtube. Den riktar sig till dig som är vårdnadshavare/förälder och vill veta mer om cannabis och hur du kan hjälpa och prata med ditt barn eller ungdom.

  Föreläsare är Kathrine Barchéus, fältsekreterare, och Elisabeth Östlund, behandlare på Mini-Maria. De kommer även vara tillgängliga att svara på dina frågor via chat.

  Du får kunskap om:

  • Vad cannabis är
  • Hur vanligt användandet är i Täby
  • Vad du som förälder kan göra

  Tid

  Kl. 18.30–ca 19.15.

   

  Ta gärna del av mer information www.taby.se/vimasteprata. Där hittar du även länk till föreläsningen på Youtube.

  Läs mer

  • Klockslag 14:00

  Välkommen till en digital föreläsning för dig vars närstående har flyttat, eller ska flytta, till ett demensboende. Föreläsare är Liselotte Björk, demenssjuksköterska.

  Liselotte berättar om sjukdomsförloppet, hur miljön påverkar de kognitiva förutsättningarna för den som är sjuk och hur man som anhörig kan hantera sin situation. Det blir en frågestund på slutet.

  Tid: Onsdagen den 21 april kl. 14-15 via Zoom.

  Anmälan: till anhörigkonsulent annamaria.bostrom@taby.se Efter anmälan får du länk till föreläsningen.

  Föreläsningen är gratis och äger rum i samarbete med demenssjuksköterskorna i Stockholms län och anhörigstöd i Stockholms län

   

  Läs mer

  • Klockslag 14:00

  Malin Sandberg, verksamhetschef Täby vårdcentral och Gustaf Allerstrand, verksamhetschef Täby Centrum-doktorn, berättar om senaste nytt kring vaccinationen mot covid 19.

  Läs mer på Täby seniorcenters webbsida

  Läs mer

  • Klockslag 18:00

  Allt fler barn, ungdomar och vuxna får diagnosen adhd eller autism. Efter utredningen upplever många att man kastas ut i ett vård- och stödsystem som är svårt att förstå och överblicka. Vem kan hjälpa till med vad?

  Annika Brar, habiliteringsläkare i region Stockholm och styrelseledamot i Attention Stockholms län, ger i den här föreläsningen en överblick över det stöd som finns när man fått en diagnos. Du får bl.a. veta mer om vad man gör inom habiliteringen, nyheter och pågående utvecklingsprojekt för att fler personer ska få tillgång till vård och stöd som fungerar.

  Tid: Tisdag 22 april kl. 18.00-19.30

  Anmäl dig här så får du länk skickad till dig

  Föreläsningen är gratis och äger rum på Zoom i samarbete med SNAPH (Stockholms nätverk aktion psykisk hälsa), Sensus, Attention Stockholms län och anhörigstöd i Stockholms län.   Läs mer

 2. maj
  • Klockslag 18:00

  Agneta Pleijel berättar om sitt författararskap och framför allt om romanen Dubbelporträtt – en bok om deckarförfattaren Agatha Christie och konstnären Oskar Kokoschka.

  Föranmälan görs i detta formulär från och med 1 april och senast 4 maj.

  På grund av coronarestriktionerna äger evenemanget rum via Teams.

  Länken mejlas ut innan.
  Det kommer påminna om ett fysiskt författarbesök på så sätt att det sker i realtid
  (inte förinspelat) och bara de anmälda är med.
  Du kommer kunna ställa frågor i slutet

  Läs mer

 3. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

  • Klockslag 11:00

  Nytt datum meddelas. Håll utkik på denna sida!

   

  Under Runrikets dag - vikingahelg förvandlas området runt Jarlabankes bro till en vikingatida marknadsplats med bland annat historiska lekar och hantverk enligt gamla metoder. Servering finns.

  Foto: Jerry Malmberg

   

  Läs mer

 4. juni
  • Klockslag 14:00

  Nationaldagsfirandet år 2021 ställs in

  Den 6 juni brukar Täby bjuda in till nationaldagsfirande vid Karby gård.

  Med anledning av coronapandemin ställs nationaldagsfirandet in år 2021. Det var även inställt förra året av samma skäl.

  I samband med nationaldagen brukar en ceremoni hållas för att välkomna Täbys nya svenska medborgare. Vi återkommer med besked om hur detta görs i år.

   

  Läs mer

 5. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

  • Klockslag 11:00

  Midsommarfirandet år 2021 ställs in

  Vid midsommar brukar Täby bjuda in till midsommarfirande på Rönninge by.

  Med anledning av coronapandemin ställs arrangemanget in år 2021, men vi hoppas på kärt återseende nästa år.

  Läs mer

 6. september
  • Klockslag 11:00

  Välkommen till Runrikets dag vid Jarlabankes bro i Täby kyrkby

   

  Under Runrikets dag - vikingahelg förvandlas området runt Jarlabankes bro till en vikingatida marknadsplats med bland annat historiska lekar och hantverk enligt gamla metoder. Servering finns.

  Foto: Jerry Malmberg

   

  Läs mer

 7. oktober
 8. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 9. november
 10. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 11. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 12. december
 13. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer