1. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Dagordning

  1 Justering av protokoll - Torsdag den 15 april klockan 16.00 i TKH0352 (KD + S)
  2 Fastställande av dagordning
  3 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till barn- och grundskolenämndens ordförande: Likvärdig skola
  4 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till kommunstyrelsens ordförande: Ett enormt slöseri planeras i EU vilket drabbar Täbys invånare
  5 Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till kommunstyrelsens ordförande: Strategi för utveckling av cirkulär ekonomi i Täby
  6 Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till socialnämndens ordförande: Kommunens behov av läkare till SÄBO
  7 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till socialnämndens ordförande: Införande av kontaktpolitiker
  8 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till socialnämndens ordförande: Införande av fast omsorgskontakt
  9 Frågor
  10 Avsägelser och fyllnadsval
  11 Genomförandebeslut ny tennishall inom del av fastigheten Viggbyholm 74:36
  12 Förvärv av del av fastigheten Viggbyholm 74:36
  13 Årsredovisning 2020 för Täby kommun
  14 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut år 2020 för Täby kommun
  15 Anmälan av planeringsunderlag 2022
  16 Marköverlåtelseavtal avseende anbudsområde 2A (fastigheten Rödklövern 2) i Roslags-Näsby
  17 Genomförandeavtal med Skanova Roslags-Näsby
  18 Genomförandeavtal med Ellevio avseende förläggning av ledningar inom projektet Roslags-Näsby
  19 Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen
  20 Delegation till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats
  21 Balanslista över obehandlade motioner per den 18 mars 2021
  22 Svar på motion: Stöd till anhörigvårdare
  23 Svar på motion: Bredda E18
  24 Svar på motion: Sänkning av pensionärsavgifter på gym och bad
  25 Inlämnande av motioner
  26 Inlämnande av interpellationer

  Välkommen!

  Rolf E Ericsson (M)
  Ordförande

  Sofia Modin
  kommunsekreterare

  Läs mer

 1. maj
 2. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Dagordning

  1 Justering av protokoll – Onsdag den 26 maj kl 16.00 i rum TKH0352 (C + SD)
  2 Fastställande av dagordning
  3 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till socialnämndens ordförande (bordlagd 2021-04-12): Införande av fast omsorgskontakt
  4 Besvarande av interpellation från Annica Gryhed (-) till gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande: SFI-utbildning
  5 Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande: Konstgräs på planen vid Brinkskolan
  6 Frågor
  7 Avsägelser och fyllnadsval
  8 Budgetuppföljning per mars för Täby kommun
  9 Genomförandebeslut parkering vid ny simhall
  10 Inriktningsbeslut ny motorikhall inom fastigheten Prästgården 2:5 (Täby IP)
  11 Utökad låneram för Norrvatten
  12 Årsstämma 2021 i Täby Holding AB – uppdrag till ombudet
  13 Val av revisor och revisorsersättare i Täby Holding AB från avslutad årsstämma 2021 fram till avslutad årsstämma 2022
  14 Val av styrelse inkl ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Täby Holding AB från avslutad årsstämma 2021 fram till avslutad årsstämma 2022
  15 Årsstämma 2021 i Täby Fastighets AB – uppdrag till ombudet
  16 Val av revisor och revisorsersättare i Täby Fastighets AB från avslutad årsstämma 2021 fram till avslutad årsstämma 2022
  17 Val av styrelse inkl ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Täby Fastighets AB från avslutad årsstämma 2021 fram till avslutad årsstämma 2022
  18 Årsstämma 2021 i Täby Miljövärme AB – uppdrag till ombudet
  19 Val av revisor och revisorsersättare i Täby Miljövärme AB från avslutad årsstämma 2021 fram till avslutad årsstämma 2022
  20 Val av styrelse inkl ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Täby Miljövärme AB från avslutad årsstämma 2021 fram till avslutad årsstämma 2022
  21 Granskning av årsredovisningen 2020
  22 Medlemskap Kommuninvest
  23 Årsredovisning 2020 för Storstockholms brandförsvar (SSBF)
  24 Årsbokslut 2020 för Samordningsförbundet Roslagen
  25 Svar på motion (bordlagd 2021-04-12): Stöd till anhörigvårdare
  26 Svar på motion (bordlagd 2021-04-12): Bredda E18
  27 Svar på motion (bordlagd 2021-04-12): Sänkning av pensionärsavgifter på gym och bad
  28 Inlämnande av motioner
  29 Inlämnande av interpellationer


  Välkommen!

  Läs mer

  • Klockslag 18:30

  Nyfiken på solenergi? Lars Andrén, solenergiexpert från Drivkraft, berättar hur det går till att installera solpaneler – från idé till färdig anläggning!

  18.30–19.15 Föreläsning om byggnadens förutsättningar, ekonomi, hur du beömer en offert samt solkartan. 

  19.15–19.45 Frågestund

  Webbinariet riktar sig till dig som bor i småhus eller villa

  Anmäl dig och läs mer på fixasolpanel.se 

  Energi- och klimatrådgivningen arrangerar webbinariet i samarbete med Täby kommun. 

  Läs mer

  • Klockslag 17:00

  Tema våld

  Vad är våld? Och var kan man vända sig om man upplever hotfulla eller utmanande situationer i hemmet?

  Kostnadsfri digital föreläsning 19 maj klockan 17-19. 

  Arrangörer är anhörigstöd i Stockholmslän, SNAPH (Stockholms nätverk aktion psykisk hälsa) och Studieförbundet Sensus


  Länk till anmälan

  Läs mer

  • Klockslag 18:30

  Nyfiken på solenergi? Lars Andrén, solenergiexpert från Drivkraft, berättar hur det går till att installera solpaneler – från idé till färdig anläggning!

  18.30–19.15 Föreläsning om byggnadens förutsättningar, ekonomi, hur du bedömer en offert samt solkartan.

  19.15–19.45 Frågestund

  Webbinariet riktar sig till bostadsrättsföreningar.

  Anmäl dig och läs mer på fixasolpanel.se

  Energi- och klimatrådgivningen arrangerar webbinariet i samarbete med Täby kommun.

  Läs mer

  • Klockslag 08:00

  Denna företagsträff riktar sig till företagare som är nyfikna på att samarbeta med Täby kommun och vill få tips vad som är bra att tänka på när du ska lämna anbud.

  Program

  08.00 Välkommen

  Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande

  Eva Von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden

  Caroline Arenander, näringslivschef

  Anbudsskola inom offentlig upphandling och vad du ska tänka på när du lämnar anbud

  Vendela Emmelin, inköpschef

  Maria Bäfverfeldt, upphandlare

  Frågestund

  Passa på att ställa dina frågor

  Anmäl dig och läs mer om föreläsningen här

  Läs mer

  • Klockslag 18:00

  Marianne Flynner är en 66-årig pensionerad anhörigkonsulent, som levt med diagnosen bipolär sjukdom typ 2 i åtta år. Hon beskriver sin resa från en allvarlig livskris med sorg över förlust av hälsa, till självinsikt och acceptans. Idag lever Marianne gott med sin sjukdom och arbetar för Föreningen Balans Stockholm samt är medlem av SNAPH’s arbetsgrupp.

  Föreläsningen är den 20 maj klockan 18.00-19.30 och äger rum digitalt på plattformen Zoom. Arrangörer är anhörigstöd i kommunerna i Stockholms län i samarbete med Sensus och föreningen Balans.

  Det är kostnadsfritt och du anmäler dig på denna länk.

   

  Läs mer

  • Klockslag 11:00

  Nytt datum meddelas. Håll utkik på denna sida!

   

  Under Runrikets dag - vikingahelg förvandlas området runt Jarlabankes bro till en vikingatida marknadsplats med bland annat historiska lekar och hantverk enligt gamla metoder. Servering finns.

  Foto: Jerry Malmberg

   

  Läs mer

  • Klockslag 17:00

  Tema anhörig

  Anhöriga informerar om vad som hjälpt och underlättat för dem i deras situation.

  Kostnadsfri digital föreläsning 26 maj klockan 17-19. 

  Arrangörer är anhörigstöd i Stockholmslän, SNAPH (Stockholms nätverk aktion psykisk hälsa) och Studieförbundet Sensus


  Länk till anmälan

  Läs mer

 3. juni
  • Klockslag 00:01

  Läs mer

  • Klockslag 14:00

  Nationaldagsfirandet år 2021 ställs in

  Den 6 juni brukar Täby bjuda in till nationaldagsfirande vid Karby gård.

  Med anledning av coronapandemin ställs nationaldagsfirandet in år 2021. Det var även inställt förra året av samma skäl.

  I samband med nationaldagen brukar en ceremoni hållas för att välkomna Täbys nya svenska medborgare. Vi återkommer med besked om hur detta görs i år.

   

  Läs mer

  • Målgrupp Ungdom, Ung & studerande
  • Klockslag 17:00

  Se Täbys bästa band och speciellt inbjudna artister. Direktsändning från Esplanad.

  Program & artister kommer snart publiceras här.

  Läs mer

  • Målgrupp Ungdom, Ung & studerande
  • Klockslag 13:00
  • Pris 500 kr

  Replokal, musikstudio, livescen, musikvideoinspelning, låtskrivarverkstad.

  För dig som precis gått ut nionde klass i grundskolan upp till 21 år. 

  Datum och klockslag: kl 13-21 måndag 14 juni till fredag 18 juni.

  Plats med adress: Esplanad, Esplanaden 13A.

  Föranmälan: anmälan senast 1 juni till jorgen.oscarsson@taby.se (du är anmäld först när du fått en bekräftelse på att du fått plats på Musikkollot).
  Kostnad: 500:- per person (då ingår dessutom avgiften för att få repa och använda Esplanads studio under hela kommande hösttermin). Du betalar avgifter med kort, kontant eller swish den 14 juni på Esplanad vid kollots start.
  kontaktperson med tfn: Jörgen Oscarsson jorgen.oscarsson@taby.se
  076-643 89 54

  Läs mer

 4. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

  • Klockslag 11:00

  Midsommarfirandet år 2021 ställs in

  Vid midsommar brukar Täby bjuda in till midsommarfirande på Rönninge by.

  Med anledning av coronapandemin ställs arrangemanget in år 2021, men vi hoppas på kärt återseende nästa år.

  Läs mer

 5. augusti
 6. september
  • Klockslag 11:00

  Välkommen till Runrikets dag vid Jarlabankes bro i Täby kyrkby

   

  Under Runrikets dag - vikingahelg förvandlas området runt Jarlabankes bro till en vikingatida marknadsplats med bland annat historiska lekar och hantverk enligt gamla metoder. Servering finns.

  Foto: Jerry Malmberg

   

  Läs mer

 7. oktober
 8. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 9. november
  • Klockslag 01:00

  Läs mer

 10. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 11. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 12. december
 13. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

  • Klockslag 00:01

  Höstterminens sista dag: 21 december 2021. Första skoldag efter lovet: 11 januari 2022.

  Läs mer

 14. februari
  • Klockslag 00:01

  Läs mer

 15. april
  • Klockslag 00:01

  Läs mer