1. Följ direktsändningen av kommunfullmäktige via Täby kommuns webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Dagordning

  1. Justering av protokoll - Onsdag den 11 november klockan 16.00 i rum 0358 (KD + S)
  2. Fastställande av dagordning
  3. Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande: Strategi och program för besöksnäringen
  4. Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till kommunstyrelsens ordförande: Trängselskatter i Coronatider
  5. Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till kommunstyrelsens ordförande: Täbys framtid
  6. Frågor
  7. Avsägelser och fyllnadsval
  8. Policy för intern kontroll
  9. Detaljplan för fastigheterna Såsta 3:5 och Såsta 3:7, Såsta - beslut om antagande
  10. Antagande av gemensam avfallsplan 2021-2032, Lätt att göra rätt
  11. Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg
  12. Beslut om marköverlåtelseavtal avseende fastigheterna Täby Topasen 3 och Topasen 4 i Täby park
  13. Balanslista över obehandlade motioner per den 1 oktober
  14. Svar på motion: Ändra bibliotekspolicyn
  15. Svar på motion: Publicera listor över inköp liksom över bortplockade böcker och tidskrifter i biblioteken
  16. Svar på motion: Inför framkomlighetsmål för biltrafiken
  17. Svar på motion: Mät cyklingen i Täby noggrant
  18. Svar på motion: Underhåll motionsspår
  19. Inlämnande av motioner
  20. Inlämnande av interpellationer

   

  Läs mer

 1. november
  • Klockslag 13:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 2. december
 3. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

   

                 

  Läs mer