1. Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben. Sändningarna sparas på webbplatsen så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Dagordning

  1. Justering av protokoll - torsdagen den 28 maj 2020 kl 16:00 i rum 0358 (C + SD)
  2. Fastställande av dagordning                                
  3. Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till kommunstyrelsens ordförande (bordlagd 2020-04-20): Hur ska kommunen arbeta med sina tomställda lokaler?
  4. Besvarande av interpellation från Eva Lindau (S) till kommunstyrelsens ordförande (bordlagd 2020-04-20): När ska Täby kommun sätta solceller på sina fastigheter?
  5. Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till socialnämndens ordförande (bordlagd 2020-04-20): Införande av hemtjänstzoner                                
  6. Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till kommunstyrelsens ordförande (bordlagd 2020-04-20): Kapacitetsutredning av Roslagsbanan in till Stockholm                              
  7. Besvarande av interpellation från Camilla Henricsson Bajas (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande (bordlagd 2020-04-20): Hur ska man säkerställa att föreningar i simhallen bereds möjlighet att utöka sin verksamhet?                                
  8. Frågor                                
  9. Avsägelser och fyllnadsval
  10. Budgetuppföljning per mars med årsprognos för Täby kommun
  11. Beslut om godkännande av ramavtal inför planläggning av Trädgårdsmästaren 1 och 2 samt Tråget 14
  12. Anmälan av planeringsunderlag 2021                                
  13. Årsbokslut för Samordningsförbundet Roslagen                                                     
  14. Svar på motion (bordlagd 2020-04-20): Redovisa kostnaderna för mottagande av migranter                                
  15. Svar på motion (bordlagd 2020-04-20): Bättre vägar till E4 norrut
  16. Svar på motion (bordlagd 2020-04-20): Inför språkkrav i svenska samt utbildning i svensk kultur och svenska värderingar
  17. Svar på motion (bordlagd 2020-04-20): Ansök om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer                                
  18. Svar på motion (bordlagd 2020-04-20): Täbyparken i Täby park
  19. Svar på motion (bordlagd 2020-04-20): Infartsparkering för Täbybor vid Arlanda
  20. Svar på motion (bordlagd 2020-04-20): Infartsparkering för Täbybor vid Danderyds sjukhus
  21. Inlämnande av motioner                    
  22. Inlämnande av interpellationer

  Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde

  Läs mer

 1. oktober
 2. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 3. november
  • Klockslag 18:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

  • Klockslag 13:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 4. december
 5. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

   

                 

  Läs mer