1. Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker SL Roslagsbanans kapacitet.

    Arbeten utanför spårområdet pågår för fullt på sträckan mellan Viggbyholm och Ullna kvarnväg. Vid avstängningen från och med 22 juni till och med den 8 december går arbetet in i ett mer intensivt skede.

    Totalt kommer det att byggas 22 km dubbelspår, tillgängligheten och säkerheten kommer att förbättras längs hela banan. Även stationer och befintliga vagnar rustas upp.

    Kom och lyssna på vad bygget innebär och hur det påverkar just dig. Mötet håller på fram till kl. 20.00 och arrangeras av SL.

    Välkommen!

    Läs mer