Vad vill du bygga?

För de flesta typer av byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan, i vissa fall behövs mark- eller rivningslov.