Rivning och markarbeten

Om du ska riva en byggnad krävs vanligtvis rivningslov. Ska du göra ett större markarbete i ett område med detaljplan krävs oftast marklov.