Riktlinjer för bebygelseområden i Täby

För att stadsmiljön ska utvecklas medvetet och planerat finns det riktlinjer för olika bebyggelseområden i Täby. Riktlinjerna berör delar av kommunen utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv och kan underlätta i processen för dig som söker bygglov.