Kontrollansvarig och kontrollplan

För arbeten som kräver bygglov eller anmälan ska i de allra flesta fall en kontrollansvarig utses av byggherren, det vill säga av den som ansöker eller anmäler.