Detta behövs vid ansökan

För ett bygglov behöver du skicka in en ansökan, ritningar och eventuellt andra handlingar. Ritningarna behöver vara fackmannamässiga och det kan därför vara bra att anlita en arkitekt eller byggnadstekniker.