Då behövs bygglov

För de flesta typer av byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan, i vissa fall behövs mark- eller rivningslov. I detaljplanen för området kan du se vilka regler som gäller.