Då behövs anmälan

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan till stadsbyggnadsnämnden. När du fått ett startbesked kan du påbörja arbetet.