Bygglovsarkiv

Om du behöver ritningar eller andra handlingar på en fastighet kan du beställa dem från bygglovsarkivet.