Bygglov - Steg för steg

Här kan du läsa om hur ansökningsprocessen går till från det att du tar reda på vilken typ av ansökan du behöver till att du kan ta byggnaden i bruk.