Avgifter vid byggande

Kostnaden för ett bygglov beror på vad du ska bygga och hur stort det är. Exakta kostnader framgår av taxan. Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan kan du kontakta bygglovsenheten.