Avfallshantering i företag

Som företagare, förening eller verksamhetsutövare ingår din sophämtning antingen i hyran eller så har du eget abonnemang.