Ledningar på fastighet

Fastighetens ledningar är privata och kommunen ansvarar därför inte vare sig för ledningarna eller uppgifter om var de ligger.