Servisanmälan

Innan du ansluter dina vatten- och avloppsledningar till kommunens ledningsnät ska vi upprätta en förbindelsepunkt och anlägga två eller tre servisledningar. För detta krävs att du gör en servisanmälan.