Flyttanmälan och ägarbyte

Roslagsvatten är ett kommunägt bolag som sköter VA-debiteringen i Täby. Det är Roslagsvatten som skickar ut din VA-faktura.