Hårdhet och pH

Vattnets hårdhetsgrad är ett mått på dess innehåll av kalcium och magnesium. Om vattnet är hårt kan kalk fällas ut i kaffebryggare, handfat och annat, och om det är mjukt ökar korrosionen i ledningar och på metalldetaljer i till exempel varmvattenberedare.