Köksavfallskvarn (KAK)

I Täby är det inte möjligt att installera och använda köksavfallskvarn ansluten till VA-anläggningen.