Käppalaförbundet

Täby har inget eget avloppsreningsverk för spillvatten - det som i dagligt tal kallas avlopp. Kommunen är istället medlem i Käppalaförbundet som äger och driver Käppala avloppsreningsverk (Käppalaverket) på Lidingö.