Driftkontroll av minireningsverk

Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds kontor (SRMH) har ansvaret för tillsynen av enskilda avlopp.