Oljecisterner

Har du en oljecistern i bruk behöver den besiktigas regelbundet för att förhindra och förebygga läckage.