Solfångare

Solfångare tar vara på solens energi och omvandlar solinstrålningen till värme som kan användas för att producera tappvarmvatten eller för uppvärmning av bostaden.