När du behöver bygglov eller göra en anmälan

Det är vad, hur och var du ska bygga som avgör om du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan.