Mur

Att uppföra en mur eller stödmur kräver ibland bygglov. Det som avgör om du behöver bygglov är vilken höjd och utformning din mur har. Murar behöver alltid vara förenliga med gällande detaljplan, även om de inte kräver bygglov. Bygglov kan behövas.