Bygglovsprocessen och förberedelser

Här kan du, steg för steg, läsa hur bygglovsprocessen går till och hur du förbereder dig på bästa sätt.