Märkning av alla rest- och matavfallskärl i Täby

För att kvalitetssäkra och effektivisera avfallshanteringen kommer alla rest- och matavfallskärl i Täby att märkas under hösten 2022. Sammanlagt ska 23 000 kärl märkas upp och alla fastighetsägare berörs.