Miljöstationer för farligt avfall

I Täby finns det två miljöstationer där du kan lämna ditt farliga avfall, exklusive elavfall. Miljöstationerna är till för privatpersoner och får inte användas av företag.