Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 

Sök till Åva
Var med och påverka!

Föräldraråd

Föräldrarådet är en sammanslutning av intresserade föräldrar som enbart representerar sig själva. Deltagarna har inga skyldigheter att återrrapportera till skolans övriga föräldrar, exempelvis vad som har diskuterats vid ett möte.

Syftet med föräldrarådet är att skolledningen vill få synpunkter, råd och förslag från en grupp föräldrar samt att föräldrar ska kunna göra sina röster hörda när det gäller sina barns skolgång och utbildning.

Var med och påverka!

Mötena hålls en gång per termin under trevliga och informella former. Anmälan till föräldrarådet görs lämpligen på det första föräldramötet i åk1. 

Föräldrarådet vid Åva gymnasium bildades höstterminen 2006.