Sök till Åva

Elevhälsoteam

När du mår bra så lär du dig bra - det är utgångspunkten för allt arbete i Åvas elevhälsoteam. Elevhälsoteamet arbetar framförallt förebyggande och målet är att underlätta för dig att nå målen i skolan och må bra.

På Åva gymnasium ingår kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger i Elevhälsan och vi har vid behov även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Vi arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att göra det lättare för dig att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på Åva gymnasium arbetar framförallt förebyggande med din och dina skolkamraters hälsa. Om du är sjuk eller behöver vård är det din husläkare som du ska kontakta.

Sekretess

Alla vi som arbetar i elevhälsan omfattas av sekretess. Den ser lite olika ut för olika yrkesgrupper men du kan känna dig trygg med att det du säger hanteras varsamt och med omtanke om dig. De olika lagrum som styr sekretessen hittar du i länklistan nedan.

Relaterade länkar

Skollagen (kap 29, 14 §)

Offentlighets- och sekretesslagen, skydd i undervisningsverksamhet

Offentlighets- och sekretesslagen, skydd i hälso och sjukvård